CHẤT ĐIỀU VỊ I+G GIÚP NƯỚC DÙNG QUÁN PHỞ TRÒN VỊ HƠN

Phụ gia thực phẩm Chất điều vị I+G Ashitide  – Sản phẩm phụ gia  được cấp phép sử dụng bởi BYT. -Cải thiện độ ngọt thanh và ngọt có hậu cho nước dùng -Giúp tăng vị ngọt ngậy cho phở -Cải thiện thời gian làm -Chất điều vị vmc amino, vmc plus cho nước dùng của phở […]