Hồ sơ Công bố chất lượng hương liệu thực phẩm

Hương liệu thực phẩm có lẽ không thể thiếu trong công việc nội trợ hàng ngày, đây là một sản phẩm nằm trong nhóm những sản phẩm cần thực hiện công bố chất lượng trước khi lưu hành nên những đơn vị sản xuất cần phải thực hiện Vietpat tự hào là 1 trong những đơn […]