Hương trà xanh hương liệu thực phẩm vmc

Tên sản phẩm : Hương liệu thực phẩm- Hương trà xanh Hương trà xanh tên tiếng anh : Green tea flavor. Trạng thái màu sắc: Chất lỏng màu vàng nhạt Cảm quan: tạo mùi thơm Hương trà xanh tự nhiên. Liều lượng sử dụng: 0.2 đến 0.5% Công dụng và ứng dụng : Hương trà xanh […]