Hương Đậu Đỏ Hương Liệu Thực Phẩm

Tên Sản Phẩm : Hương liệu thực phẩm Hương đậu đỏ Trạng thái màu sắc: Hương đậu đỏ dạng lỏng màu vàng nhạt Cảm quan: Hương đậu đỏ tạo mùi thơm hương đậu đỏ tự nhiên. Liều lượng sử dụng: 0.2 đến 0.5% Công dụng và ứng dụng của hương đậu đỏ: Dùng để sản xuất trà, […]