Chất bảo quản thực phẩm Sodium Acetate

Tên sản phẩm : Sodium Acetate Công thức: CH3COONa Tên thường gọi: Axetate natri; natri acetate; Acetic acid, sodium salt; Acetic acid, sodium salt (1:1); Sodium Ethanoate; Acetate De Sodium; Natrium Aceticum; Natriumacetat ; Sodii Acetas; Acetato de sodio; Acétate de sodium. Mô tả: Sodium Acetate là muối natri của acid acetic là loại hóa chất […]