Mầu vàng chanh- mầu thực phẩm an toàn

Tên hàng hóa: Tartrazine (Màu Vàng chanh )  Phụ gia tạo màu thực phẩm Xuất xứ : Ấn Độ Định lượng : 1Kg/Túi/ 25 kg/thùng Công dụng : Tartrazine Mầu vàng chanh là chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu Đối với các sản phẩm bánh, kẹo, đồ ăn khi cần Màu vàng […]