Quy trình sản xuất nước mắm phan thiết

Quy Trình sản xuất nước mắm Tiếp nhận Nguyên liệu  —> Muối cá (2 lần) —> Chăm sóc chượp —> Kéo rút Nước mắm—> Lắng lọc —> Đóng chai, dán nhãn —> Vào thùng. Thuyết minh quy trình 1. Nguyên liệu sản xuất nước mắm: là cá biển và muối NaCl. 2. Dụng cụ sản xuất nước mắm: là […]